VietnamSingaporeBusinessForum
Vietnam - Singapore Business Forum

Jolen

 

 
Hướng tới quan hệ kinh tế vững mạnh hơn
 
  Đẩy mạnh hợp tác kinh doanh với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và Singapore
  Nắm bắt các chính sách và cơ hội xúc tiến thương mại và đầu tư Singapore – Việt Nam
  Tăng cường gắn kết thương mại trong việc tạo ra và tận dụng cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Singapore trong bối cảnh hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC)
 
 
 NỘI DUNG THẢO LUẬN                                                                                                                             
 
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 
 
     Tổng quan thị trường tài chính ngân hàng Việt Năm năm 2016 – 2017  
     Yếu tố then chốt trong cải cách hệ thống dịch vụ ngân hàng Việt Nam: ứng dụng công nghệ hiện đại
     Xu hướng thương mại điện tử
     Các ngân hàng Singapore cung cấp các giải pháp ngân hàng toàn diện bao gồm mạng lưới, và đối tác chiến lược cho các công ty Việt Nam đang vươn ra thị trường quốc tế
 
CHẾ BIẾN & SẢN XUẤT 
 
     Hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong ngành công nghiệp sản xuất theo khuôn khổ TPP nhằm tăng cường chất lượng các mặt hàng xuất khẩu đến các nước thành viên TPP
     Làm thế nào Việt Nam và Singapore tận dụng TPP nhằm cải thiện đầu tư trong lĩnh vực chế biến và sản xuất?
     Đầu tư vào các khu công nghiệp ở Việt Nam: cơ sở vật chất và hạ tầng cho nhà đầu tư, nơi ở và tiện ích cho người lao động, tác động của các khu công nghiệp đối với phát triển kinh tế và xã hội tại địa phương
 

PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

 

     Tín hiệu khả quan của thị trường bất động sản Việt Nam năm 2016 – 2017: sự trở lại của vốn đầu tư nước ngoài
     Việc nới lỏng hạn chế người mua bất động sản từ nước ngoài ảnh hưởng như thế nào đến thị trường bất động sản nhà ở tại Việt Nam 
     Phát triển bất động sản nhà ở và thương mại: Singapore đầu tư vào phát triển nhà ở cho người có mức thu nhập thấp và trung bình tại Việt Nam
     Phát triển khu công nghiệp xanh tại Việt Nam

DU LỊCH & KHÁCH SẠN

 

  Singapore hỗ trợ thúc đẩy phát triển du lịch tàu biển tại Việt Nam: đào tạo và quản lý chất lượng để đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng 
  Phát triển du lịch y tế 
  Làm thế nào các công ty Singapore và Việt Nam hướng tới các thị trường đang phát triển ở Châu Á